Visa temperaturer i delvis oåtkomliga utrymmen
Ladda up data med FTP till Webservern
 
TEMPERATUR

BACK TO
HOBBY

 

TEMPERATURKURVOR

RUMSTEMPERATUR
UTETEMPERATUR
I TRUMMAN
RUMSTEMPERATUR 24 h
TEMPERATUR UTE 24 h
MITT I TRUMMAN 24 h
VÄRMEVATTNET 48 h
HUR DET MÄTS
OM SENSORERNA

OM APPEN (HELP)

 
TEMPERATURMÄTNING
(Denna sida är inte längre aktuell och mätningarna är sedan länge avslutade.)


Temperaturerna updateras inte längre på grund av flytt till annan ort.


Senaste uppdateringen

Hämtar Min/Max Data . . .

Innetemperaturen
Utomhustemperaturen
Temperaturerna i trumman under huset

Tillbaka till överst på sidan


Rumstemperaturen

Rumstemperaturen under de senaste 24 timmarna
Rumstemperaturen under de senaste 24 timmarna

Tillbaka till överst på sidan


Utomhustemperaturen 24 timmar

Utomhustemperaturen under de senaste 24 timmarna
Utomhustemperaturen under de senaste 24 timmarna

Tillbaka till överst på sidan


Temperaturerna i trumman under 24 timmar

Temperaturerna i trumman under de senaste 24 timmarna
Temperaturerna i trumman under de senaste 24 timmarna

Tillbaka till överst på sidan


Värmeledningsvattnet under 48 timmar

Värmeledningsvattnet under de senaste 48 timmarna
Temperaturen på värmeledningsvattnet under de senaste 48 timmarna

Temperaturkurvan ligger mellan 25° och 35°: Cirkulationspumpen är igång. (Shunten står på "1").
Temperaturkurvan ligger mellan 30° och 45°: Cirkulationspumpen är igång. (Shunten står på "2").

Tillbaka till överst på sidan


Hur temperaturerna mättes

Jag ville kunna mäta temperaturen på diverse ställen såsom uteluften, mellan de två styroporplattorna som isolerar en dukt under huset, på duktens trävägg, mitt inne i isoleringen i dukten samt vid en golvbalk i dukten. Denna dukt som innehåller bland annat avloppsrör från toalett och badrum är gjord av 22 mm råspånt. Den är fullstoppad med isolation. Dukten är placerad under huset och har som ytterligare värmeisolering på utsidan två stycken 7 cm hårda styroporskivor av typ Jackofoam.

Meningen är att temperaturen inne i dukten skall hålla sig över noll grader under vintern. De fyra temperatursensorerna av typen Dallas DS1820 är kopplade i ett s. k. "one-wire network" som i sin tur är kopplat till en gammal laptop med ett program som loggar temperaturerna (Lämpömittari, finns att hämta på webben). Alla grafer och bilder laddades upp via FTP till min webbserver var 10:e minut.

I tillägg till denna temperaturlogg har jag skrivit ett litet program som visar maximum- och minimumtemperatur under det senaste dygnet med början vid midnatt. Programmet genererar en text som laddas upp till webbservern och placeras i websidan med hjälp av ett litet Javascript.

Tillbaka till överst på sidan


Om sensorerna (DS1820)

Dukten med placeringen av temperatursensorerna

Mitt i Trumman:
(röd sensor)
Denna sensor är placerad ungefär mitt i dukten. Den är omgiven av isolationsmaterial, som fyller hela boxen.
Golvbalk vid avloppet:
(gul sensor)
En ytterligare sensor sitter monterad på sidan av en av golvbalkarna i dukten nära ett avloppsrör.
Yttersida Trumma:
(blå sensor)
En tredje sensor sitter på duktens yttervägg (träväggen).
Mellan Styroporplattorna:
(grön sensor)
En fjärde sensor finns placerad mellan de två 7 cm tjocka Jackofoam-plattorna.
Utetemperatur:
(gul sensor)
Den sista sensorn mäter utetemperaturen. Den är placerad ca. två meter över marken på en yttervägg som vetter mot nordväst. Sensorn sitter så placerad, att den inte utsätts för direkt solljus under någon tid på dagen.

Den 3 augusti 2014 på eftermiddagen flyttades sensorn till en plats under yttertrappan för att undvika drag från luft under huset. Sensorn sitter luftigt ca. 170 cm över marken i nordostläge bakom en balk, så att inget morgonsolljus faller direkt på sensorn.

Tillbaka till överst på sidan

Som mest fanns totalt sju temperaturgivare i systemet. Förutom de fem ovan beskrivna satt en i hallen som mätte innetemperaturen och en var monterad på utgående pannvatten efter shunten till värmeelementen i huset. Cirkulationspumpen slås till och från med en rumstermostat. Ett enkelt system som fungerar bra i de flesta fall. Endast vid extrem kyla måste shunten på värmepannan eventuellt efterjusteras.

I graferna som visar temperaturen på värmeledningsvattnet under de senaste 48 timmarna och man kan utläsa följande:

Pannan laddar varmvatten, värmeledningsrörets temperatur ligger på ca. 20-35° C: Cirkulationspumpen är avslagen. Under sommaren värms pannvattnet ungefär en gång per timme. Vedeldning i spiskassetten i vardagsrummet vintertid ger samma effekt, vedeldningen värmer huset, ingen extra uppvärmning med olja är nödvändig.
Temperaturkurvan ligger över 35°: Cirkulationspumpen är igång. En långsam temperaturuppgång vid tillslag orsakat av tillslaget i elementen kan ses tydligt. Vattentemperaturen stiger sedan kontinuerligt och när rumstermostaten slår ifrån cirkulationspumpen kommer temperaturen att stiga till över 35-45° C.
Temperaturen ligger konstant under 20° C: Pannan är avstängd (eller oljebrännaren har av någon anledning stannat).

Tillbaka till överst på sidan


Om appen och hur den skall installeras för bästa funktion

Programmet Lämpömittari, finns (eller fanns åtminstone förr) att hämta på webben. Alla grafer och bilder laddades upp via FTP till min webbserver var 10:e minut. Intervallet kan ställas in i autocute.ini (mera om denna fil och handledningar till autocute.ini samt ftps.scr finns längst ner på denna sida).

1. Installera Lämpömittari med installationsprogrammet. Normalt hamnar programmet under Program, men jag lade direkt på C:\TSa.
2. Gör en ny mapp C:\Tempdata
3. Kopiera Autocute, autocute.ini och ftps.scr till C:\Tempdata
4. Om tillgång till MaxMinAvg.exe finns, kopiera även denna applikation till C:\Tempdata.
5. Javascriptet reloader.js skall också sändas till servern. Mer om det senare.

(Not to be continued any longer...)

I tillägg till denna temperaturlogg har jag skrivit ett litet program som visar maximum- och minimumtemperatur under det senaste dygnet med början vid midnatt. Programmet genererar en text som laddas upp till webbservern och placeras i websidan med hjälp av ett litet Javascript.

Tillbaka till överst på sidan


(Last updated: 9th Nov. 2018)