Measuring temperature in various places with the Dallas DS1820
Upload data to a web page with FTP

TEMPERATURMÄTNING
(Denna sida är inte längre aktuell och mätningarna är sedan länge avslutade.)


Temperaturerna updateras inte längre på grund av flytt till annan ort.


Senaste uppdateringen

Hämtar Min/Max Data . . .

Innetemperaturen
Utomhustemperaturen
Temperaturerna i trumman under huset

Tillbaka till överst på sidan


Rumstemperaturen

Rumstemperaturen under de senaste 24 timmarna
Rumstemperaturen under de senaste 24 timmarna

Tillbaka till överst på sidan


Utomhustemperaturen 24 timmar

Utomhustemperaturen under de senaste 24 timmarna
Utomhustemperaturen under de senaste 24 timmarna

Tillbaka till överst på sidan


Temperaturerna i trumman under 24 timmar

Temperaturerna i trumman under de senaste 24 timmarna
Temperaturerna i trumman under de senaste 24 timmarna

Tillbaka till överst på sidan


Värmeledningsvattnet under 48 timmar

Värmeledningsvattnet under de senaste 48 timmarna
Temperaturen på värmeledningsvattnet under de senaste 48 timmarna

Temperaturkurvan ligger mellan 25° och 35°: Cirkulationspumpen är igång. (Shunten står på "1").
Temperaturkurvan ligger mellan 30° och 45°: Cirkulationspumpen är igång. (Shunten står på "2").

Tillbaka till överst på sidan


Hur temperaturerna mättes

Jag ville kunna mäta temperaturen på diverse ställen såsom uteluften, mellan de två styroporplattorna som isolerar en dukt under huset, på duktens trävägg, mitt inne i isoleringen i dukten samt vid en golvbalk i dukten. Denna dukt som innehåller bland annat avloppsrör från toalett och badrum är gjord av 22 mm råspånt. Den är fullstoppad med isolation. Dukten är placerad under huset och har som ytterligare värmeisolering på utsidan två stycken 7 cm hårda styroporskivor av typ Jackofoam.

Meningen är att temperaturen inne i dukten skall hålla sig över noll grader under vintern. De fyra temperatursensorerna av typen Dallas DS1820 är kopplade i ett s. k. "one-wire network" som i sin tur är kopplat till en gammal laptop med ett program som loggar temperaturerna (Lämpömittari, finns att hämta på webben). Alla grafer och bilder laddades upp via FTP till min webbserver var 10:e minut.

I tillägg till denna temperaturlogg har jag skrivit ett litet program som visar maximum- och minimumtemperatur under det senaste dygnet med början vid midnatt. Programmet genererar en text som laddas upp till webbservern och placeras i websidan med hjälp av ett litet Javascript.

Tillbaka till överst på sidan


Om sensorerna (DS1820)

Dukten med placeringen av temperatursensorerna

Mitt i Trumman:
(röd sensor)
Denna sensor är placerad ungefär mitt i dukten. Den är omgiven av isolationsmaterial, som fyller hela boxen.
Golvbalk vid avloppet:
(gul sensor)
En ytterligare sensor sitter monterad på sidan av en av golvbalkarna i dukten nära ett avloppsrör.
Yttersida Trumma:
(blå sensor)
En tredje sensor sitter på duktens yttervägg (träväggen).
Mellan Styroporplattorna:
(grön sensor)
En fjärde sensor finns placerad mellan de två 7 cm tjocka Jackofoam-plattorna.
Utetemperatur:
(gul sensor)
Den sista sensorn mäter utetemperaturen. Den är placerad ca. två meter över marken på en yttervägg som vetter mot nordväst. Sensorn sitter så placerad, att den inte utsätts för direkt solljus under någon tid på dagen.

Den 3 augusti 2014 på eftermiddagen flyttades sensorn till en plats under yttertrappan för att undvika drag från luft under huset. Sensorn sitter luftigt ca. 170 cm över marken i nordostläge bakom en balk, så att inget morgonsolljus faller direkt på sensorn.

Tillbaka till överst på sidan

Som mest fanns totalt sju temperaturgivare i systemet. Förutom de fem ovan beskrivna satt en i hallen som mätte innetemperaturen och en var monterad på utgående pannvatten efter shunten till värmeelementen i huset. Cirkulationspumpen slås till och från med en rumstermostat. Ett enkelt system som fungerar bra i de flesta fall. Endast vid extrem kyla måste shunten på värmepannan eventuellt efterjusteras.

I graferna som visar temperaturen på värmeledningsvattnet under de senaste 48 timmarna och man kan utläsa följande:

Pannan laddar varmvatten, värmeledningsrörets temperatur ligger på ca. 20-35° C: Cirkulationspumpen är avslagen. Under sommaren värms pannvattnet ungefär en gång per timme. Vedeldning i spiskassetten i vardagsrummet vintertid ger samma effekt, vedeldningen värmer huset, ingen extra uppvärmning med olja är nödvändig.
Temperaturkurvan ligger över 35°: Cirkulationspumpen är igång. En långsam temperaturuppgång vid tillslag orsakat av tillslaget i elementen kan ses tydligt. Vattentemperaturen stiger sedan kontinuerligt och när rumstermostaten slår ifrån cirkulationspumpen kommer temperaturen att stiga till över 35-45° C.
Temperaturen ligger konstant under 20° C: Pannan är avstängd (eller oljebrännaren har av någon anledning stannat).

Tillbaka till överst på sidan


Om appen och hur den skall installeras för bästa funktion

Programmet Lämpömittari, finns (eller fanns åtminstone förr) att hämta på webben. Alla grafer och bilder laddades upp via FTP till min webbserver var 10:e minut. Intervallet kan ställas in i autocute.ini (mera om denna fil och handledningar till autocute.ini samt ftps.scr finns längst ner på denna sida).

1. Installera Lämpömittari med installationsprogrammet. Normalt hamnar programmet under Program, men jag lade direkt på C:\TSa.
2. Gör en ny mapp C:\Tempdata
3. Kopiera Autocute, autocute.ini och ftps.scr till C:\Tempdata
4. Om tillgång till MaxMinAvg.exe finns, kopiera även denna applikation till C:\Tempdata.
5. Javascriptet reloader.js skall också sändas till servern. Mer om det senare.

(Not to be continued any longer...)

I tillägg till denna temperaturlogg har jag skrivit ett litet program som visar maximum- och minimumtemperatur under det senaste dygnet med början vid midnatt. Programmet genererar en text som laddas upp till webbservern och placeras i websidan med hjälp av ett litet Javascript.

.... edit the text below...


Om appen och hur den skall installeras för bästa funktion

Programmet Lämpömittari, finns att hämta på webben. Alla grafer och bilder laddas upp via FTP till min webbserver var 10:e minut. Intervallet kan ställas in i autocute.ini (mera om denna fil och handledningar till autocute.ini samt ftps.scr finns längst ner på denna sida).

1. Installera Lämpömittari med installationsprogrammet. Normalt hamnar programmet under Program, men jag lade direkt på C:\TSa.
2. Gör en ny mapp C:\Tempdata
3. Kopiera Autocute, autocute.ini och ftps.scr till C:\Tempdata
4. Om tillgång till MaxMinAvg.exe finns, kopiera även denna applikation till C:\Tempdata.

Viktigt!
Stäng alla andra fönster! Inställningsrutan har en stark tendens att hamna bakom huvudfönstret och det kan vara svårt att få fram den igen! ett tips är att så tidigt som möjligt förminska huvudfönstret och dra inställningsrutan så den är utanför huvudfönstret, då är det lättare att få fram inställningsrutan om den skulle tappa fokus!
Installera programmet & starta det sedan.
Gå in i inställningsrutan (Om den inte öppnas automatiskt är det knappen med en skiftnyckel & skruvmejsel.) Ändra "wait time" till 60. Temperaturen kommer då att läsas av varje minut. Välj menyalternativet MicroLan. Se till att DS9097E är vald som Adapter. Testa först med port 1. Om det visar sig att det inte dyker up någon temperatursensor (beskrivning senare i guiden) välj då port 0 eller 2 i stället (Använder du USB till RS232-adapter kan portnummret ibland bli ända upp till 20. Du kan konstrollera portnummret i enhetshanteraren.). bild Välj menyalterativet images. Välj var bilderna ska sparas. Se till att katalogen är skapad först. Helst ska det inte finnas några mellanslag i katalognamnet. 5 minuters intervall mellan att bilderna skapas är lagom. bild Välj menyalternativet colors. Högerklicka på färgen vid "PixelOn", välj vit som färg och tyck på "OK". (Detta underlättar den automatiska tolkningen av bilderna avsevärt!) Tryck på save. Avsluta programet och starta det sedan igen Nu ska det finnas ett litet plustecken vid "Temperature sensors" i menyn, gör det inte det ska du prova med olika portar enligt punkt 3. Efter varje portändring måste du starta om programmet. Klicka på plustecknet i menyn, och en lång bokstavs och sifferkombination (unik för varje sensor) kommer fram. bild klicka på bokstavskombinationen. Om du vill kan du nu klicka på "Rename" och döpa sensorn till något lämpligt. (tex ute) klicka på högerpilen i nedre högra hörnet en gång och du kommer till alarmmenyn. Färgerna på bilderna ändras vid alarm och det vill vi inte ska hända, så sätt ett högt (100) värde på "upper limit" och ett lågt (-50) på "lower limit"! Klicka nu på Groups i menyn till vänster och välj sedan New Group. Döp Gruppen till något lämpligt namn och tryck på ok markera din sensor under "All Sensors" och klicka på högerpilen för att lägga till sensorn i den nyligen skapade gruppen. bild Klicka på save och klicka sedan på LCD-knappen (knappen det står 24 på), i listan som kommer upp, välj din nyligen skapade grupp. Starta sedan om programmet! Nu kommer det att dröja ett par minuter innan temperaturen syns i displayen (det ska vara flera streck innan temperaturen hämtats korrekt första gången!) högerklicka på bilden och välj "imgages - create image" Nu kommer bilden att skapas till vald katalog enligt uppdateringsintervallet i punkt 4! just det, starta om programmet igen!

För support på temperaturprogrammet, vänd dig till det forum som finns på sidan där du hämtar det! Instruktioner för autocute (används för att ladda upp bilderna till internet): Packa upp filerna till samma katalog som bilderna, C:/temperatur/ i exemplet ovan Öppna filen ftps.scr med notepad och redigera inställningarna i filen enligt nedan: open ftp.somewhere.net [-Här anges vad FTP-servern har för adress, låt "open" stå.] username [-Användarnamn på servern.] password [-Lösenord på servern.] prompt [-Låt stå] bin [-Låt stå] cd images [-Sökvägen till katalogen där du vill ha bilderna på servern, låt "cd" stå. mput images\*.jpg [-Sökvägen (tex mput C:\temperatur\bilder\*.jpg ) till bilderna på din dator, låt "mput" stå. bye [-Avsluta sessionen, låt stå. Öppna filen autocute.ini med notepad och ändra "WINNT" på raden som börjar med "EXEFILE" till namnet på din windows-katalog (normalt WINDOWS). Maila urlen till bilden till info@temperatur.nu Om du inte har tillgång till en ftp-server, skicka ett mail så får du tillgång till ett konto på temperatur.nu. Glöm inte att lägga både temperatur- och autocute-programmet i autostartmappen så behöver du inte tänka på att starta programmen manuellt när datorn startas om!

Disclaimer; I'm as lost as anyone and had help getting as far as I have. Here's what I have done, but I don't know what parts are important to the analog displays. First, create a file. I made a file called C:\tempdata\ Now open Lampomattari and click on the wrench/screwdriver. This opens the SETUP box In the SETUP box that opens find Datapath and type your file name, I don't know you might have to use the file search at the end of the Datapath box to enter it. Save it. Click on Mikrolan on the upper right of the SETUP box. Find your correct adapter, and port. (I don't know why, when I used 1 wireviewer it was port 1, but Lampomittari didn't work until I told it port 2.) Save it. Click on groups on the upper right of the SETUP page. Click on NEW GROUP and put a name on the group, When you OK this all your sensors should show up under "all sensors". Move the sensors you want under that group name to the right. Save it. You should have a + sign on temperature sensors in the SETUP box. click on it. You can set high and low temps in here, click on the arrows and see what they have. Hope that gets you a little farther. I have the digital display running with 5 sensors, four are in a freezer and one is measuring outdoor temperature. I just pulled it up to see and and the outdoor sensor is RED meaning it is over temperature. This is perfect!!! All I want is a quick look to see if a freezer has quit working. The RED sticks out like "HEY YOU NEED TO CHECK THAT FREEZER" I might end up just using the digital displays. I see the software author said "I do not like writing manuals whatsoever" It would be nice if we could put a HOWTO file together to help the next guy.

I tillägg till denna temperaturlogg har jag skrivit ett litet program som visar maximum- och minimumtemperatur under det senaste dygnet med början vid midnatt. Programmet genererar en text som laddas upp till webbservern och placeras i websidan med hjälp av ett litet Javascript.

Tillbaka till överst på sidan


(Last updated: 9th Nov. 2018)


Om appen och hur den skall installeras för bästa funktion

Programmet Lämpömittari, finns att hämta på webben. Alla grafer och bilder laddas upp via FTP till min webbserver var 10:e minut. Intervallet kan ställas in i autocute.ini (mera om denna fil och handledningar till autocute.ini samt ftps.scr finns längst ner på denna sida).

1. Installera Lämpömittari med installationsprogrammet. Normalt hamnar programmet under Program, men jag lade direkt på C:\TSa.
2. Gör en ny mapp C:\Tempdata
3. Kopiera Autocute, autocute.ini och ftps.scr till C:\Tempdata
4. Om tillgång till MaxMinAvg.exe finns, kopiera även denna applikation till C:\Tempdata.

Viktigt!
Stäng alla andra fönster! Inställningsrutan har en stark tendens att hamna bakom huvudfönstret och det kan vara svårt att få fram den igen! ett tips är att så tidigt som möjligt förminska huvudfönstret och dra inställningsrutan så den är utanför huvudfönstret, då är det lättare att få fram inställningsrutan om den skulle tappa fokus!
Installera programmet & starta det sedan.
Gå in i inställningsrutan (Om den inte öppnas automatiskt är det knappen med en skiftnyckel & skruvmejsel.) Ändra "wait time" till 60. Temperaturen kommer då att läsas av varje minut. Välj menyalternativet MicroLan. Se till att DS9097E är vald som Adapter. Testa först med port 1. Om det visar sig att det inte dyker up någon temperatursensor (beskrivning senare i guiden) välj då port 0 eller 2 i stället (Använder du USB till RS232-adapter kan portnummret ibland bli ända upp till 20. Du kan konstrollera portnummret i enhetshanteraren.). bild Välj menyalterativet images. Välj var bilderna ska sparas. Se till att katalogen är skapad först. Helst ska det inte finnas några mellanslag i katalognamnet. 5 minuters intervall mellan att bilderna skapas är lagom. bild Välj menyalternativet colors. Högerklicka på färgen vid "PixelOn", välj vit som färg och tyck på "OK". (Detta underlättar den automatiska tolkningen av bilderna avsevärt!) Tryck på save. Avsluta programet och starta det sedan igen Nu ska det finnas ett litet plustecken vid "Temperature sensors" i menyn, gör det inte det ska du prova med olika portar enligt punkt 3. Efter varje portändring måste du starta om programmet. Klicka på plustecknet i menyn, och en lång bokstavs och sifferkombination (unik för varje sensor) kommer fram. bild klicka på bokstavskombinationen. Om du vill kan du nu klicka på "Rename" och döpa sensorn till något lämpligt. (tex ute) klicka på högerpilen i nedre högra hörnet en gång och du kommer till alarmmenyn. Färgerna på bilderna ändras vid alarm och det vill vi inte ska hända, så sätt ett högt (100) värde på "upper limit" och ett lågt (-50) på "lower limit"! Klicka nu på Groups i menyn till vänster och välj sedan New Group. Döp Gruppen till något lämpligt namn och tryck på ok markera din sensor under "All Sensors" och klicka på högerpilen för att lägga till sensorn i den nyligen skapade gruppen. bild Klicka på save och klicka sedan på LCD-knappen (knappen det står 24 på), i listan som kommer upp, välj din nyligen skapade grupp. Starta sedan om programmet! Nu kommer det att dröja ett par minuter innan temperaturen syns i displayen (det ska vara flera streck innan temperaturen hämtats korrekt första gången!) högerklicka på bilden och välj "imgages - create image" Nu kommer bilden att skapas till vald katalog enligt uppdateringsintervallet i punkt 4! just det, starta om programmet igen!

För support på temperaturprogrammet, vänd dig till det forum som finns på sidan där du hämtar det! Instruktioner för autocute (används för att ladda upp bilderna till internet): Packa upp filerna till samma katalog som bilderna, C:/temperatur/ i exemplet ovan Öppna filen ftps.scr med notepad och redigera inställningarna i filen enligt nedan: open ftp.somewhere.net [-Här anges vad FTP-servern har för adress, låt "open" stå.] username [-Användarnamn på servern.] password [-Lösenord på servern.] prompt [-Låt stå] bin [-Låt stå] cd images [-Sökvägen till katalogen där du vill ha bilderna på servern, låt "cd" stå. mput images\*.jpg [-Sökvägen (tex mput C:\temperatur\bilder\*.jpg ) till bilderna på din dator, låt "mput" stå. bye [-Avsluta sessionen, låt stå. Öppna filen autocute.ini med notepad och ändra "WINNT" på raden som börjar med "EXEFILE" till namnet på din windows-katalog (normalt WINDOWS). Maila urlen till bilden till info@temperatur.nu Om du inte har tillgång till en ftp-server, skicka ett mail så får du tillgång till ett konto på temperatur.nu. Glöm inte att lägga både temperatur- och autocute-programmet i autostartmappen så behöver du inte tänka på att starta programmen manuellt när datorn startas om!

Disclaimer; I'm as lost as anyone and had help getting as far as I have. Here's what I have done, but I don't know what parts are important to the analog displays. First, create a file. I made a file called C:\tempdata\ Now open Lampomattari and click on the wrench/screwdriver. This opens the SETUP box In the SETUP box that opens find Datapath and type your file name, I don't know you might have to use the file search at the end of the Datapath box to enter it. Save it. Click on Mikrolan on the upper right of the SETUP box. Find your correct adapter, and port. (I don't know why, when I used 1 wireviewer it was port 1, but Lampomittari didn't work until I told it port 2.) Save it. Click on groups on the upper right of the SETUP page. Click on NEW GROUP and put a name on the group, When you OK this all your sensors should show up under "all sensors". Move the sensors you want under that group name to the right. Save it. You should have a + sign on temperature sensors in the SETUP box. click on it. You can set high and low temps in here, click on the arrows and see what they have. Hope that gets you a little farther. I have the digital display running with 5 sensors, four are in a freezer and one is measuring outdoor temperature. I just pulled it up to see and and the outdoor sensor is RED meaning it is over temperature. This is perfect!!! All I want is a quick look to see if a freezer has quit working. The RED sticks out like "HEY YOU NEED TO CHECK THAT FREEZER" I might end up just using the digital displays. I see the software author said "I do not like writing manuals whatsoever" It would be nice if we could put a HOWTO file together to help the next guy.

I tillägg till denna temperaturlogg har jag skrivit ett litet program som visar maximum- och minimumtemperatur under det senaste dygnet med början vid midnatt. Programmet genererar en text som laddas upp till webbservern och placeras i websidan med hjälp av ett litet Javascript.


Reviewed on 2nd December 2021