Welcher Quarz zu welchem Zodiac-Funkgeršt?
(Quarzspezifikation / Crystal specification).
Hello and welcome
ZUR‹CK

QUARZ-DATA
SYNTHESE
KANALQUARZ

Welcher Quarz zu welchem Zodiac-Funkgeršt?

GERÄTE MIT PLL-SYNTHESETOP
ZODIAC-ModellTypFrequenzSpezifikationMarke
 AMBASSADORHC-18/U
HC-18/U
HC-18/U
10.240 MHz
10.695 MHz
36.380 MHz
Parallel, 30 pF
Parallel, 83 pF
Parallel, 10 pF
B
A
D
 CONSULHC-18/U
HC-18/U
HC-18/U
HC-18/U
10.240 MHz
10.695 MHz
36.380 MHz
36.378 MHz
Parallel, 30 pF
Parallel, 18 pF - 150 Hz
Parallel, 10 pF
Serie -300 Hz
B
L
D
K
 DIGI 24 FMHC-18/U
HC-18/U
HC-18/U
10.240 MHz
10.695 MHz
36.380 MHz
Parallel, 30 pF
Parallel, 83 pF
Series, -1.7 kHz
B
A
B
 SEARCHER 23 FMHC-18/U
HC-18/U
HC-18/U
10.240 MHz
10.695 MHz
36.380 MHz
Parallel, 30 pF
Parallel, 83 pF
Parallel, 10 pF
B
A
D
 M-4040 / M-44HC-18/U10.240 MHzParallel, 30 pF
B
 M-5006 FM / LMHC-18/U
HC-18/U
HC-18/U
10.240 MHz
10.695 MHz
36.380 MHz
Parallel, 30 pF
Parallel, 83 pF
Parallel, 10 pF
B
A
D
 M-5123HC-18/U
HC-18/U
10.240 MHz
10.695 MHz
Parallel, 30 pF
Parallel, 83 pF, -1.5 kHz
B
B
 M-7000HC-18/T
HC-18/T
10.240 MHz
10.2514 MHz
Parallel, 30 pF
Parallel, 30 pF
B
B
 M-8000HC-49/U10.240 MHz  
 WINNER / M-2202HC-18/U
HC-18/U
HC-18/U
10.240 MHz
10.695 MHz
36.380 MHz
Parallel, 30 pF
Parallel 83 pF, -1.5 kHz
Parallel, 10 pF
B
B
D
 P-2040HC-18/U10.240 MHzParallel, 30 pF
B
 P-2402 FM / P-2302 FM
 P-2202
HC-18/U
HC-18/U
5.120 MHz
10.695 MHz
Parallel, 20 pF
Parallel 30 pF, +100 Hz
E
I
 P-7000HC-18/T
HC-18/T
10.240 MHz
10.2514 MHz
Parallel, 30 pF
Parallel, 30 pF
B
B
 P-8000HC-18/U10.240 MHzParallel, 30 pF
B

GERÄTE MIT KANAL-QUARZENTOP
ZODIAC-ModellTypT / RFrequenzSpezifikationMarke
 M-5012HC-25/U
HC-25/U
TX
RX
Gleich Ant.-Freq.
Ant.-Freq. -455 kHz
Serie -300 Hz
Parallel 20 pF, +300 Hz
M
M
 P-2004 CHC-25/U
HC-25/U
TX
RX
Gleich Ant.-Freq.
Ant.-Freq. -455 kHz
Parallel 73 pF
Parallel 30 pF
G
G
 P-2004 FMHC-25/U
HC-25/U
TX
RX
Ant.-Freq. / 3
Ant.-Freq. -455 kHz
Parallel 16 pF
Parallel 18 pF
F
F
 P-2104
(Norway)
HC-25/U
HC-25/U
HC-18/U
TX
RX
ZF
Ant.-Freq. / 3
Ant.-Freq. +10695 kHz
10.240 MHz
Parallel 20 pF
Series -1 kHz
Parallel 30 pF
H
H-1
B
 P-2104
(andere)
HC-25/U
HC-25/U
HC-18/U
TX
RX
ZF
Ant.-Freq. / 3
Ant.-Freq. +10695 kHz
10.240 MHz
Parallel 110 pF
Series -1 kHz
Parallel 30 pF
N
H-1
B
 P-3006 C
 P-6002
HC-25/U
HC-25/U
TX
RX
Gleich Ant.-Freq.
Ant.-Freq. -455 kHz
Parallel 73 pF
Parallel 35 pF
J
J
 P-3006 DHC-25/U
HC-25/U
HC-18/U
TX
RX
ZF
Ant.-Freq.
Ant.-Freq. +10695 kHz
11.150 MHz
Parallel 73 pF
Series -1 kHz
Parallel 20 pF
G
H-1
E
 P-3106HC-25/U
HC-25/U
HC-18/U
TX
RX
ZF
Ant.-Freq. / 3
Ant.-Freq. +10695 kHz
10.240 MHz
Parallel 110 pF
Parallel, 20 pF
Parallel 20 pF
N
H
 
 P-3206HC-45
HC-45
HC-18/U
TX
RX
ZF
Ant.-Freq. / 3
Ant.-Freq. +10695 kHz
10.240 MHz
Parallel 58 pF, -3 ppm
Parallel, 32 pF
Parallel 56 pF
 
KR
 
 P-6000HC-25/U
HC-25/U
TX
RX
Ant.-Freq. / 3
(Ant.-Freq.-455 kHz) / 3
Parallel 110 pF
Parallel 110 pF
N
N